Nye grænser for regnskabsklasser

PrintMailRate-it
Regeringen lægger op til at øge grænserne i årsregnskabslovens regnskabsklasser.


Udgivet den 20. februar 2024


Med et lovudkast foreslår regeringen, at grænserne for balancesum og nettoomsætning øges med ca. 25 procent, og det kan have konkret betydning for hvilke regnskabsregler, dit selskab skal aflægge årsrapport efter, da en del selskaber vil blive omfattet af en lavere regnskabsklasse, når reglerne ændres.

  • Nogle selskaber skifter regnskabsklasse fra regnskabsklasse C til B og kan dermed vælge at aflægge årsrapport efter de lempeligere regnskabskrav i klasse B.
  • Nogle selskaber vil komme under grænserne for mikrovirksomheder og kan dermed vælge at aflægge årsrapport efter de sparsomme regler for mikrovirksomheder i regnskabsklasse B.

Hvis Folketinget vedtager de foreslåede forhøjede grænser, vil de efter lovudkastet have virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere. Loven vedtages dog formentlig først i sommeren 2024, og det er derfor endnu ikke klart, hvornår de forhøjede størrelsesgrænser reelt kan anvendes af de berørte selskaber.


Udkast til ændring af årsregnskabsloven

Et udkast til ændring af årsregnskabsloven foreslår nye grænser for regnskabsklasserne:

Nye grænser.png


Kontakt

Contact Person Picture

Claus Witt, Statsautoriseret revisor

+45 70 2000 74

Send forespørgsel

Contact Person Picture

Emil Sabro, Audit Assistant Manager

+45 70 2000 74

Send forespørgsel

Deutschland Weltweit Search Menu