Revision

PrintMailRate-it

Vi har en risikoorienteret tilgang til revision som bringer merværdi til vores kunder.


Som et moderne revisionsfirma tilbyder vi mere end revision af kundens regnskab. Vores revisionsservices leveres med omhu og høj kvalitet, og tilfører dermed yderligere værdi til kundens forretning. Ud over at skabe en klar forståelse af kundens økonomiske situation, opererer vi også fremadrettet. Det betyder, at vi identificerer mulige fremtidige risici for kundens forretning, der lever op til nationale såvel som internationale standarder.

 

Revision i flere størrelser og former

Vores kunder i revision er ofte familiejede-, små- og mellemstore selskaber og virksomheder. Som en del af et netværk af internationale kontorer, ser vi det som en styrke, at vi kan assistere og rådgive kunder på baggrund af mange års erfaring, know-how og branchekendskab, samt at vi har en grundig kommunikation og hurtig beslutningstagen.

 Regnskab og rapportering

  • Udarbejdelse af årsrapporter og koncernregnskaber
  • Udarbejdelse af regnskabsmæssige specifikationer til brug for selvangivelser

 Lovpligtig og særlig revision

  • Revision, udvidet gennemgang og review af årsrapporter og koncernregnskaber
  • Særlige lovpligtige revisioner af fx tilskudsregnskaber

 Frivillige revisioner

  • Revision af interne processer og kontrolsystemer

 Revisionsrelaterede services

  • Værdiansættelse 
  • Due diligence
  • Købsprisallokering
  • Løsninger til forretningstransaktioner

Kontakt

Contact Person Picture

Gitte Henckel, Statsautoriseret revisor

+45 70 2000 74

Send forespørgsel

Contact Person Picture

Claus Witt, Statsautoriseret revisor

+45 70 2000 74

Send forespørgsel

Deutschland Weltweit Search Menu