Oplysningerne på denne hjemmeside udgør generel information og henviser ikke til den særlige situation for en enkeltperson eller en juridisk enhed. Det udgør hverken juridisk, skattemæssig, regnskabsmæssig eller anden form for rådgivning. Indholdet på denne hjemmeside kan ikke erstatte individuel rådgivning fra eksperter i konkrete enkeltsager. Ingen bør handle på grundlag af disse oplysninger uden passende professionel rådgivning og uden omhyggeligt at undersøge den relevante situation. Vi påtager os intet ansvar for beslutninger truffet af brugeren baseret på ovennævnte oplysninger.

 

Selvom vi er omhyggelige med at vælge de oplysninger, der offentliggøres på denne hjemmeside, påtager vi os intet ansvar, hvis de ikke er nøjagtige/korrekte, opdaterede og fuldstændige.

 

Rödl & Partner forbeholder sig retten til at ændre, slette eller opdatere information, produkter eller tjenester offentliggjort på denne hjemmeside til enhver tid uden særligt varsel.

 

Specielt udgør de oplysninger, der offentliggøres på denne hjemmeside, ikke et bindende kontrakttilbud fra vores side. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, må brugere ikke afgive tilbud eller afgive ordrer via denne hjemmeside.

 

Rödl & Partner påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, der henvises til på denne hjemmeside, og som er etableret af tredjeparter. Kun udbyderen heraf er ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen eller manglende brug af oplysningerne på websider, der er linket til denne hjemmeside.

 

Rödl & Partner Danmark A/S har ophavsretten til denne hjemmeside. Alle rettigheder forbeholdes Rödl & Partner Danmark A/S. Kopiering ved download til permanent datamedie og/eller udskrivning på papir samt cirkulation er i udgangspunktet kun tilladt for materiale med udtrykkelig opfordring hertil.

 

Enhver anden brug af ophavsretligt beskyttet materiale er i udgangspunktet forbudt uden vores skriftlige samtykke.

 

Alle eksisterende eller fremtidige retsforhold er kun underlagt dansk lov og kun danske domstole.